Program 2016 – 2017

Söndag 25 september kl 1000

Samling vid båtvarvet Graningevägen. Vi går till den fallna eken och några andra biotoper under ledning av Arne Jansson, spec. skogsfrågor. Sedan till Vänerstranden och kollar flyttfågelsträck  och käkar medhavd matsäck.

Kontaktperson: Wiveka Johansson 0551-22622

Söndag 16 oktober kl 1600 Amnehärads församlingshem 

Höstträff tillsammans med Gullspångs Trädgårdsförening.

Lena Liljestrand föreläser om pioner. Förtäring, lotterier. Inträde 80:-, 100:- för icke medlem.

Söndag 26 mars kl 1600, årsmöte, Amnehärads församlingshem

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, Vi bjuder på fika, föredrag ännu inte fastställt. Se här och annons i lokalpressen.

Klädbytardag i april, datum ej klart

Se annons i pressen.

Kontaktperson: Sigvard Wahlstedt 0506-30526

Söndag 7 maj kl 0800 – 1200, Fågelskådningens dag

Fågeltornen vid i naturreservatet Inre Kilsviken är bemannade med duktiga ornitologer. Ta gärna med egen kikare.

Kontaktperson: Alf Arrhenius 0551-21116

Söndag 21  maj kl 1000, Länsstämma Skaraborgs Naturskyddsförening

Plats: Amnehärads församlingshem.

Vi är värd för 2017 års länsstämma med länsförbundet Skaraborgs Naturskyddsförening. Kallelse kommer att införas i länsförbundets årsskrift Skaraborgs Natur 2016

Söndag 28 maj, vårpromenad.

Vi åker till naturreservatet Nötön-Åråsviken och gör en promenad i blomster- och fågelrika marker på Nötön. Samling för samåkning torget i Hova kl 0940 och torget Gullspång 1000. Ta med matsäck.